Safranbolu Eflani Fosilli Turkuaz

Fosil

Karabük il merkezine 47 km uzaklıkla olan Safranbolu’ya komşu Eflani İlçesi, yüksek dağlar ve vadiler arasında yer almaktadır. Bugün Eflani, zengin bir bitki örtüsüne, ormanlık alanlara ve önemli bir kısmı ihraç için çalışılan mermer yataklarına sahiptir.

Eflani taşının içinde bulunan zengin fosil içerikleri ve dizilişlerindeki yönlenme, oluşum ortamının “gölsel” değil, “denizsel” ve aynı zamanda “resifal” bir ortamı olduğu belirlenmektedir. Denizsel oluşum ortamının yarattığı yüksek basınç nedeni ile Eflani taşı diğer kireçtaşlarına oranla çok daha üstün bir sağlamlık ve dayanıklılık gösterir.

Aynı denizsel ortamın meydana getirdiği diğer bir özellik olan yaygın homojenite ile Eflani taşı 1 metreden büyük boyutlarda bile işlenebilmektedir. Doku dizilişlerindeki yapısal yönlenme ve mermercilikte “su yolu” olarak adlandırılan çökelme izleri, denizsel ortamdaki “dalga izleri” şeklinde yorumlanmaktadır.

Milyonlarca yıl öncesinin canlı resif ortamında ve deniz şartlarında oluşan Eflani Taşları, günümüde yapıları süslemekte; benzersiz fiziksel özellikleri, tarzları, görünümleri ve yaşayan hikayeleri ile mekanlarımıza yaşam ve değer katmaktadırlar.

HP Mermer üretiminde renk tonu olarak Rustik Yeşil ve Turkuaz olarak adlandırılan iki ana gurup Eflani taşı farklı yüzey uygulamaları ile kullanıma sunulmaktadır.

  • Cilalı yüzey uygulamaları

  • Yakma yüzey uygulamaları

  • Çekiçleme yüzey uygulamaları

  • Kumlama yüzey uygulamaları

  • Eskitme yüzey uygulamaları

  • Fırçalı Yüzey uygulamaları

Yüzey uygulamalarının yanısıra “su yolu" izlerine dik yapılan kesim tekniği ile bu çökelme izlerinin belirgin olduğu, fosillerin daha farklı konumlandığı doku ve görünümde bir gurup daha elde edilmektedir.

  • Dik Damar Kesim

Teknik Özellikler

SELEKSİYONLAR

Honlu

Turkuaz_honlu