Safranbolu - Eflani Ocağı

Karabük il merkezine 47 km uzaklıkla olan Safranbolu’ya komşu Eflani İlçesi, yüksek dağlar ve vadiler arasında yer almaktadır. Bugün Eflani, zengin bir bitki örtüsüne, ormanlık alanlara ve önemli bir kısmı ihraç için çalışılan mermer yataklarına sahiptir.

Bu bölgede 1999 yılından bu yana yer alan HP Mermer Ltd. Şti.’nin sahasında bulunan kireçtaşı yatakları oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu taşların jeolojik olarak 33 ile 50 milyon yıl önce “Eosen” döneminde çökeldiği belirlenmiştir. Sahadaki mermer katmanları en alt katmanda koyu gri ve siyah renkli kumlu, killi bir karbonat seviyesi ile başlamaktadır. Bu katmanın üzerinde ise mermer üretiminde kullanılan açık gri-bej ve haki yeşil renkte, yumrulu yapıda bir kireçtaşı seviyesi görülmektedir.

HP Mermer üretiminde kullanılan bu kireçtaşlarının içerisinde ilkel canlılardan “Nummulites”, “Alveolina” ve “Mercan” fosilleri bol miktarda bulunmaktadır. Bu fosiller su damlasından, avuç içi büyüklüğüne kadar boyca çeşitlilik göstermektedir. Mermerler kesilip, cilalandığında ve özellikle yakma, asitleme gibi yüzey işlemleri ile belirginleştiridiğinde 33-50 milyon yıl önce denizlerde yaşamlarını sürdürmüş olan bu kabuklu canlılar sanki zaman tünelinden çıkmış gibi en ince detaylarına kadar seçilebilmektedir.

Eflani taşının içinde bulunan zengin fosil içerikleri ve dizilişlerindeki yönlenme, oluşum ortamının “gölsel” değil, “denizsel” ve aynı zamanda “resifal” bir ortamı olduğu belirlenmektedir. Denizsel oluşum ortamının yarattığı yüksek basınç nedeni ile Eflani taşı diğer kireçtaşlarına oranla çok daha üstün bir sağlamlık ve dayanıklılık gösterir.

Aynı denizsel ortamın meydana getirdiği diğer bir özellik olan yaygın homojenite ile Eflani taşı 1 metreden büyük boyutlarda bile işlenebilmektedir. Doku dizilişlerindeki yapısal yönlenme ve mermercilikte “su yolu” olarak adlandırılan çökelme izleri, denizsel ortamdaki “dalga izleri” şeklinde yorumlanmaktadır.

Ocak Özellikleri

  • Taş adı: Safranbolu Eflani Fosilli Rustik Yeşil

  • Başlangıç Tarihi: 1999

  • Görünür Rezerv: 5.000.000 m3

  • Yıllık Üretim: 10.000 m3

  • Fabrikaya Uzaklık: 260 Km

Eflani_1
Eflani_2
Eflani_3
Eflani_4
Eflani_5
Eflani Quarry (1)